artırmaq

artırmaq
f.
1. Miqdarını, çəkisini çoxaltmaq; həcmini, sahəsini böyütmək. Məhsulu artırmaq. Malların sayını artırmaq. Əkin sahəsini artırmaq. Gəliri artırmaq. – Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını! S. V..
2. Əlavə etmək, üstünə gəlmək. Beşin üstünə üç artırmaq. Çayın şirnisini artırmaq. Tezisə yeni maddələr artırmaq.
3. Gücləndirmək, şiddətləndirmək. Maşın sürətini artırdı. Ağrını artırmaq. – Məni Seyyid təki çək guşeyi-meyxanələrə; Artırır qəm, dəxi məsciddə nəyim var mənim. S. Ə. Ş.. <Novruzun> bayatıları Bahadırın dərdini daha da artırırdı. N. N.. Şəhərin bu dəhşətli mənzərəsi kəndin Firidunda oyatdığı kədər və qəzəbi daha da artırdı. M. İ..
4. Yüksəltmək. Vəzifəsini artırmaq. Sayıqlığı artırmaq. Gənclərin ictimai həyatda rolunu artırmaq.
5. məc. Böyütmək, şişirtmək, mübaliğə etmək. Artırma, olduğu kimi söylə!
6. məc. Yaxşılaşdırmaq, təkmilləşdirmək, yüksəltmək. İxtisasını artırmaq. Biliyini artırmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • artırılmaq — «Artırmaq»dan məch. Müqaviləyə yeni maddələr artırılmaq. Maşının sürəti artırılmaq. Vəzifəsi artırılmaq. Yükü artırılmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • genişləndirmək — f. 1. Genəltmək, eninə daha da böyütmək. Yolu genişləndirmək. Hüdudları genişləndirmək. – Yazda güclü sel gəldiyindən çay daşmış, yatağını xeyli genişləndirmişdi. Ə. Vəl.. 2. Sayca artırmaq, böyütmək, daha da artırmaq, inkişaf etdirmək. Ticarəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzatmaq — f. 1. Daha uzun etmək; uzunluğunu, boyunu artırmaq. Paltarın ətəyini uzatmaq. İpi bir qədər uzatmaq. 2. Bir şeyi irəliyə doğru hərəkət etdirmək, irəli vermək, bir şeyə, ya bir adama tərəf yaxınlaşdırmaq, yönəltmək. . . Yavıqda oturan qonaqlar da… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksəltmək — f. 1. Qaldırmaq, ucaltmaq, daha uca etmək, hündürlüyünü artırmaq. Divarı bir qədər yüksəltmək lazımdır. Suyun səviyyəsini yüksəltmək. 2. Artırmaq, gücləndirmək. İşin sürətini yüksəltmək. Əmək məhsuldarlığını yüksəltmək. Tələbi yüksəltmək. // məc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırlaşdırmaq — f. 1. Daha ağır etmək, vəznini, çəkisini artırmaq. Yükü ağırlaşdırmaq. 2. Yavaşıtmaq, sürətini azaltmaq, ləngitmək. İşin gedişini ağırlaşdırmaq. Sürəti ağırlaşdırmaq. 3. məc. Daha da çətinləşdirmək, daha da zorlaşdırmaq, mürəkkəbləşdirmək. İşi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aqrotexniki — sif. Aqrotexnikaya aid olan. Məhsuldarlığı artırmaq üçün aqrotexniki biliyi artırmaq tələb olunur. – <Əsədov:> . . Allahın beş traktorunu ala bilmir, yeni üsuldan, aqrotexniki qaydada becərmədən danışır. İ. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərinləşdirmək — f. 1. Daha dərin etmək, dərinliyini artırmaq. Quyunu dərinləşdirmək. Çayı dərinləşdirmək. 2. məc. Daha da şiddətləndirmək, daha da artırmaq (qüvvətləndirmək, ciddiləşdirmək, ağırlaşdırmaq). Mübahisələri dərinləşdirmək. Ziddiyyəti dərinləşdirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kaloriya — <lat.> İstilik ölçüsü vahidi. Böyük kaloriya – bir kiloqram suyun hərarətini bir dərəcə artırmaq üçün lazım olan hərarətin miqdarı. Kiçik kaloriya – bir qram suyun hərarətini bir dərəcə artırmaq üçün lazım olan hərarətin miqdarı. // Hər bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübaliğə — is. <ər.> 1. Bir şeyi həddindən artıq şişirtmə, böyütmə, artırma. <Zeynal> deyirdi ki, «mənim aylıq mədaxilim beş yüz manatdır». Bu sözlər, mübaliğə də olsa, həqiqətə yaxındı. S. H.. Mübaliğə başqa, yalan başqadır. Qant.. Demək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • törətmək — f. 1. Əmələ gətirmək, yaratmaq, meydana gətirmək, doğurmaq, baş verməsinə, törəməsinə səbəb olmaq. <Həyat:> . . Bütün bu narazılığı törədən (f. sif.) səbəbləri aradan qaldırarıq. M. İ.. Bu qanlı, qorxunc işi; Kimlər idi törədən? Ə. C.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”